ALGEMENE VOORWAARDEN VANS FAMILY

Laatst bijgewerkt: augustus 2023
Vans®, een divisie van VF INTERNATIONAL S.A.G.L., een Zwitserse onderneming geregistreerd in Stabio (Zwitserland) met nr. CH-514.4.028.163-8, btw-nr. CHE-111.650.898, met een kantoor te 5 Via Laveggio, 6855 - Stabio, Zwitserland ('Vans'), biedt het Vans® Family Rewards-programma ('Vans Family' of het 'Programma') aan via haar website die toegankelijk is op www.vans.nl en de bijbehorende lokale URL's, via mobiele applicaties die we beschikbaar kunnen stellen voor toegang tot het Programma ('Vans Family-app') en via deelnemende winkels in Nederland die eigendom zijn van Vans (gezamenlijk de 'Diensten' genoemd). Voor het Programma en de Diensten gelden de volgende Programmavoorwaarden (deze 'Voorwaarden'). Door je te registreren als lid (een 'Lid' of 'je', 'jij' of 'jouw') van het Programma en door toegang te krijgen tot, gebruik te maken van of deel te nemen aan het Programma, verklaar je (i) dat je 18 jaar of ouder bent en (ii) akkoord gaat met de Voorwaarden. Om mee te doen met het Programma en punten te verdienen, moet je een consument zijn. Resellers van Vans-artikelen komen niet in aanmerking voor het verdienen van punten of voor deelname aan het Programma.

BIJ TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA EN GERELATEERDE DIENSTEN, OP WELKE MANIER DAN OOK, MOET JE DOOR HET AANVINKEN VAN DE JUISTE VAKJES BEVESTIGEN DAT JE AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, EVENALS DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE EN HET PRIVACYBELEID VAN VANS, DIE VAN TIJD TOT TIJD KUNNEN WORDEN BIJGEWERKT EN GEWIJZIGD MET VOORAFGAANDE KENNISGEVING (GEZAMENLIJK, 'VOORWAARDEN EN BELEIDSREGELS'). ALS JE BEZWAAR HEBT TEGEN EEN VOORWAARDE OF BEPALING VAN DEZE VOORWAARDEN EN BELEIDSREGELS, OF ALS JE NIET IN AANMERKING KOMT OF BEVOEGD BENT OM DEZE VOORWAARDEN EN BELEIDSREGELS AAN TE GAAN, VERSCHAF JEZELF DAN GEEN TOEGANG TOT OF MAAK GEEN GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA OF GERELATEERDE DIENSTEN. HET VOLTOOIEN VAN HET REGISTRATIEPROCES CREËERT EEN JURIDISCH AFDWINGBAAR CONTRACT OP GROND WAARVAN JE ERMEE INSTEMT GEBONDEN TE ZIJN DOOR ALLE VOORWAARDEN EN BELEIDSREGELS. LEES DE VOORWAARDEN EN BELEIDSREGELS ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN.

1. Programmaoverzicht
Wanneer je lid wordt van Vans Family kun je punten verdienen met je aankopen in Nederland bij deelnemende full price- en outletwinkels van Vans ('Vans-winkels') beschikbaar op https://www.vans.nl/stores.html, deelnemende officiële, mobiele Vans-winkels bij Vans-evenementen en de Vans-website op www.vans.nl. Je kunt ook af en toe punten verdienen door deel te nemen aan bepaalde speciale betrokkenheidsactiviteiten die door Vans worden aangekondigd. Het Programma biedt familieleden van Vans toegang tot bepaalde voordelen, waarvan sommige kunnen worden ontvangen door verdiende punten in te wisselen.

2. Lidmaatschap
A. Voorwaarden: Je moet minstens 18 jaar oud, een persoon en een wettelijke inwoner van Nederland zijn om lid te kunnen worden van het Programma. Eén account per persoon. Als je niet in aanmerking komt, kun je geen toegang krijgen tot, gebruikmaken van en je aanmelden voor het Programma. Werknemers van alle VF Corporation-bedrijven en haar merken komen in aanmerking voor lidmaatschap van het Programma, maar kunnen worden uitgesloten van bepaalde promoties. Vans kan weigeren om toegang tot het Programma of diensten aan te bieden of te blijven aanbieden aan een persoon of entiteit, bijvoorbeeld in geval van verdacht frauduleus gebruik van het Programma, en kan de toelatingscriteria van tijd tot tijd wijzigen. Vans kan de acceptatie van een aanmelding voor registratie als Lid weigeren in geval van verdacht frauduleus gebruik van het Programma.

B. Hoe je je kunt aanmelden: Je kunt je registreren als lid van Vans Family door het registratieproces te voltooien door Vans actuele, volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken, zoals meer specifiek vereist door de huidige registratieprocedures.

Het lidmaatschap kan op de volgende manieren worden aangevraagd:

i. Online op www.vans.nl door een account aan te maken, bepaalde informatie te verstrekken, waaronder voor- en achternaam, geslacht, e-mailadres, mobiel telefoonnummer (of nummer vaste telefoon als er geen mobiel nummer is) en geboortedatum, waarmee je aangeeft dat je een Vans Family-lid wilt zijn en deze Voorwaarden en Bepalingen van Vans Family accepteert of als je al een account hebt op www.vans.nl, door in te loggen op je account, aan te geven dat je een Vans Family-lid wilt zijn, nog ontbrekende informatie te verstrekken (inclusief mobiel telefoonnummer (of nummer vaste telefoon als er geen mobiel nummer is), postcode en geboortedatum) en deze Voorwaarden en Bepalingen van Vans Family te accepteren.

ii. Bij deelnemende Vans-winkels door je voor- en achternaam en e-mailadres te verstrekken. Nadat je dit verzoek hebt ingediend, ontvang je een e-mail met het verzoek je aanmelding voor je Vans Family-lidmaatschap te voltooien. Je wordt gevraagd of je een account hebt op www.vans.nl of dit wilt aanmaken, dat dan ook je Programma-account zal zijn, bepaalde informatie te verstrekken, waaronder voor- en achternaam, mobiel telefoonnummer (of nummer vaste telefoon als er geen mobiel nummer is), geboortedatum en postcode, en deze Voorwaarden en Bepalingen van Vans Family te accepteren. Zodra je dit doet, ben je een volledig Vans Family-lid.

Zodra je het verzoek indient om lid te worden van de Vans Family door je e-mailadres op te geven in een deelnemende Vans-winkel, word je beschouwd als een Vans Family-lid en kun je punten gaan verdienen voor productaankopen bij deelnemende Vans-winkels en online op www.vans.nl, maar om punten in te wisselen en volledige toegang te krijgen tot alle beschikbare voordelen (inclusief wedstrijden, sweepstakes of andere promoties), moet je je inschrijving voltooien zoals hierboven beschreven en een volledig Vans Family-lid worden.

Ter illustratie en niet ter beperking: potentiële leden kunnen worden verplicht om hun voor- en achternaam, postcode, legitiem e-mailadres, mobiele telefoonnummer en/of bepaalde aanvullende informatie te verstrekken (zoals bijvoorbeeld voorkeurscontactmethode, de belangstelling voor Vans en interesse voor welke producten en diensten); potentiële leden moeten een accountwachtwoord instellen;

Om bepaalde aspecten van de service van het Programma te verkrijgen, kunnen leden er ook voor kiezen om informatie met betrekking tot hun accounts op sociale mediasites te verstrekken (zoals bijvoorbeeld Twitter, Facebook en Instagram); en om services van het Programma te verkrijgen die van toepassing zijn op het Programma, kunnen Leden ervoor kiezen om tekstberichten te ontvangen. Jij bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van je toegangsgegevens en andere accountinformatie en je bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder je account plaatsvinden. Je stemt ermee in ervoor te zorgen dat je na elk bezoek aan je account deze afsluit of uitlogt. In geval van onbevoegd gebruik van je Ledenaccount verbind je je ertoe ons onmiddellijk te informeren door contact op te nemen met de Klantenservice van Vans via 0800 234 6152.

C. Toegang tot punteninformatie en alle Voordelen van het Programma: Het Programma stelt een Lid in staat om op individuele basis en uitsluitend voor zijn eigen account loyaliteitsprogrammapunten (“Punten”) te verzamelen en in te wisselen. Het Programma is zo georganiseerd dat het bepaalde voordelen biedt, waarvan sommige kunnen worden ontvangen door Punten in te wisselen. Om toegang te krijgen tot Punten die je hebt verdiend of verdiende Punten in te wisselen, moet je een volledig Vans Family-lid zijn. Hiervoor moet je een account aanmaken op www.vans.nl en deze Voorwaarden en Bepalingen van Vans Family accepteren. Bij het instellen van het account op www.vans.nl ben je verantwoordelijk voor het creëren van een complex wachtwoord om je account te beschermen en ervoor te zorgen dat je je wachtwoord niet met anderen deelt.

D. Informatie bijwerken: Je bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste e-mailadres om voordelen te ontvangen en om te zorgen voor het goed verrekenen van Punten en ontvangen van voordelen. Dientengevolge is ieder Lid verantwoordelijk voor het zorgen voor nauwkeurige en bijgewerkte persoonlijke informatie, inclusief je e-mailadres. Je kunt je Ledengegevens online bijwerken via je Vans-account op www.vans.nl. Leden kunnen voor het bijwerken van hun gegevens worden gevraagd te voldoen aan bepaalde vereisten voor identiteitsverificatie die door Vans zijn ingesteld.

3. Punten verdienen
A. A. Wanneer je winkelt in deelnemende Vans-winkels in de landen waar Vans Family actief is (informatie hier beschikbaar), deelnemende officiële, mobiele Vans-winkels bij Vans-evenementen en op de Vans-website op www.vans.nl ontvang je automatisch 10 Punten voor elke € 1 (één euro) die wordt besteed aan elk in aanmerking komend product dat wordt gekocht (een 'Kwalificerende Aankoop', zoals hieronder verder wordt beschreven). De Punten worden toegevoegd aan je Vans Family-account nadat je bij je aankoop in de winkel je naam of het e-mailadres dat is gekoppeld aan je Vans Family-account hebt verstrekt. Er worden doorgaans binnen 72 uur na je Kwalificerende Aankoop punten toegevoegd aan je account. Als je je e-mailadres of telefoonnummer niet hebt verstrekt op het moment van aankoop, en het is binnen dertig (30) dagen na je Kwalificerende Aankoop, dan kun je het formulier gebruiken om ontbrekende punten te claimen die beschikbaar zijn op de website of de Klantenservice bellen op 0800 394 9050. Na verificatie door de Klantenservice van je aankoop en dat je niet eerder Punten hebt ontvangen voor de aankoop, kunnen de Punten worden toegevoegd aan je Programma-account. Bewaar het fiscale ontvangstbewijs met betrekking tot de Kwalificerende Aankoop zolang de relevante Punten zijn toegevoegd aan je Programma-account.

B. Wanneer je een aankoop doet op www.vans.nl, worden je Punten toegevoegd aan je Programma-account nadat je je hebt aangemeld bij je Vans-account en een Kwalificerende Aankoop hebt voltooid. De Punten worden doorgaans binnen 24 uur na je Kwalificerende Aankoop toegevoegd aan je account. Er is geen limiet verbonden aan het aantal Punten dat een lid kan verdienen door Kwalificerende Aankopen te doen.

C. Kwalificerende Aankopen zijn onder meer reguliere en in de uitverkoop verkrijgbare artikelen die zijn gekocht bij deelnemende Vans-winkels, deelnemende officiële, mobiele Vans-winkels bij Vans-evenementen en de website van Vans op www.vans.nl. Er worden geen punten verdiend bij de aankoop van (digitale) cadeaukaarten, maar je verdient wel punten bij het inwisselen van een (digitale) cadeaukaart bij een Vans-winkel of online op www.vans.nl. Om mee te doen met het Programma en punten te verdienen, moet je een consument zijn. Vans behoudt zich het recht voor, en je verleent Vans hierbij het recht, om accountactiviteiten te controleren op aankooppatronen die buiten het beoogde gebruik van het Programma vallen. Vans heeft het recht om te bepalen of het aankooppatroon van een Lid in strijd is met deze voorwaarden en als Vans een dergelijke vaststelling doet, vervallen de Punten van het Lid en kan het account naar eigen goeddunken van Vans worden opgeschort of beëindigd.

D. Er kunnen ook Punten worden verdiend voor deelname aan bepaalde activiteiten die van tijd tot tijd door Vans worden aangewezen en aangekondigd. Voorbeelden van activiteiten kunnen zijn: het doorverwijzen van anderen naar Vans Family, het invullen van een enquête, een quiz doen, deelnemen aan een wedstrijd en andere activiteiten. De regels voor het verdienen van Punten voor activiteiten worden voor elke activiteit vastgesteld wanneer de activiteit door Vans wordt aangekondigd. De regels kunnen het aantal Punten bevatten dat voor de activiteit is verdiend, het aantal keren dat Punten kunnen worden verdiend voor de activiteit, het maximale aantal Punten dat aan een Lid kan worden toegekend en criteria voor het verdienen van Punten. Vans behoudt zich het recht voor om activiteiten en regels voor de activiteiten alleen beschikbaar te stellen aan geselecteerde leden, waaronder werknemers van VF Corporation, en deze kunnen gebaseerd zijn op aankoopactiviteiten, geografische locatie, deelname aan het Programma en/of door het Lid verstrekte informatie. Vans behoudt zich het recht voor om activiteiten en hun regels op elk moment en met kennisgeving aan de Leden toe te voegen, in te trekken, te wijzigen of anderszins te veranderen, maar dit doet op geen enkele manier afbreuk aan de rechten die de Leden hebben verworven.

E. De Punten die je hebt verdiend met een Kwalificerende Aankoop worden afgetrokken van je totale puntentotaal als het artikel wordt geretourneerd. Je moet ons informeren dat je Lid bent wanneer je een Kwalificerende Aankoop retourneert waarvoor je Punten hebt verdiend.

F. De Punten hebben geen contante waarde. Je kunt je Punten aan niemand anders geven of overdragen. Elke prijsoverdracht die in strijd is met het voorgaande, is niet rechtsgeldig vanuit het oogpunt van het eigendomsrecht en vormt een schending van de Voorwaarden.

G. Alle niet-ingewisselde Punten van een Lid zullen vierentwintig (24) maanden na de datum waarop het Lid die Punten heeft verdiend, vervallen en worden verbeurd (voor Punten die zijn verdiend met Kwalificerende Aankopen is deze datum de datum van de Kwalificerende Aankoop). Daarnaast vervallen bij beëindiging van het Programma alle niet-geretourneerde Punten die zich in het account van een Lid bevinden en worden ze verbeurd. Vans behoudt zich het recht voor om elk van de bovenstaande manieren om Punten te verdienen en het aantal verdiende Punten per gemiddelde op elk moment, met kennisgeving, te beëindigen, aan te passen, te beperken, te wijzigen of te annuleren, maar dit doet op geen enkele manier afbreuk aan de rechten die de Leden hebben verworven.

H. Vans' vaststelling te goeder trouw van het aantal Punten dat beschikbaar is voor elk Lid hieronder is definitief en bindend.

4. Voordelen en Beloningen voor Leden
A. Leden kunnen bepaalde voordelen aangeboden krijgen die zij kunnen accepteren, zoals inzendingen voor sweepstakes, verjaardagswensen, toegang tot exclusieve Customs-ontwerpen, toegang tot vroegtijdige informatie over nieuwe productreleases en vroegtijdige toegang tot speciale evenementen (gezamenlijk 'Voordelen'). Voor de voordelen hoeven niet altijd Punten te worden ingewisseld. Leden kunnen ook Punten inwisselen die ze hebben verdiend voor beloningen, waaronder digitale beloningen en inzendingen voor sweepstakes (gezamenlijk 'Beloningen'). De Voordelen en Beloningen die beschikbaar zijn voor een Lid om uit te kiezen (beschikbare Beloningen worden echter gebaseerd op de Punten die het Lid heeft verdiend) worden weergegeven in het Vans Family-account van het Lid, dat online toegankelijk is op www.vans.nl.

B. De Voordelen en Beloningen zijn onderworpen aan aanvullende voorwaarden, bepalingen en beperkingen, waaronder bijvoorbeeld een limiet op het aantal van bepaalde Voordelen of Beloningen die een Lid kan verkrijgen of een limiet op de periode dat het Voordeel of de Beloning toegankelijk is of andere voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden, bepalingen en beperkingen worden van tijd tot tijd vastgesteld en zijn specifiek afhankelijk van de desbetreffende Beloningen en Voordelen. Raadpleeg de details van Voordelen en Beloningen voor informatie over andere voorwaarden, bepalingen en beperkingen. Voordelen en Beloningen kunnen in hoeveelheid worden beperkt en/of kunnen slechts voor een beperkte periode beschikbaar zijn, zoals door Vans in de desbetreffende voorwaarden en bepalingen is bepaald. Voordelen en Beloningen die niet langer beschikbaar zijn voor selectie of inwisseling kunnen worden verwijderd uit het Vans Family-account van een Lid. Vans behoudt zich het recht voor om op elk moment een Voordeel- of Beloningsitem te vervangen door een Voordeel- of Beloningsitem van vergelijkbare of hogere waarde in het geval het Beloningsitem niet meer beschikbaar is. Alle belastingen en eventueel andere kosten of uitgaven die samenhangen met een Voordeel dat of Beloning die je ontvangt, zijn voor jouw rekening.

C. Voordelen en Beloningen hebben geen contante waarde en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld en er wordt geen wisselgeld/valuta gegeven bij het kiezen van een Voordeel of inwisselen van een Beloning. Zodra je Punten hebt ingewisseld voor een Beloning, kan de inwisseling niet worden teruggedraaid en is deze definitief. Voordelen en Beloningen kunnen niet aan Vans worden geretourneerd en er worden geen Punten geretourneerd aan Leden die proberen Beloningen aan Vans terug te geven.

D. Digitale Beloningen en inzendingen voor sweepstakes kunnen alleen worden ingewisseld via het Vans Family-account van het Lid, dat online toegankelijk is op www.vans.nl. De Punten zullen worden afgetrokken van het Vans Family-account voor het inwisselen van de Beloning. Leden mogen hun digitale Beloningen niet met anderen delen.

E. Leden zijn volledig verantwoordelijk voor het beschermen van hun Voordelen en Beloningen en de bescherming ervan tegen diefstal en onbevoegd gebruik. Vans vervangt verloren of gestolen Voordelen en Beloningen niet.

5. E-mail, mobiel en privacy
A. Als je je voor het Programma registreert, ontvang je servicemails over het Programma. Deze kunnen informatie bevatten over het Programma, Punten, Voordelen en Beloningen, Programma-updates en ander gerelateerd materiaal. Leden kunnen de soorten servicemails die ze ontvangen over het Programma aanpassen in hun Programma-account. Om aan het Programma te kunnen deelnemen, kunnen Leden zich mogelijk niet volledig afmelden voor servicemails over het Programma, omdat het nog steeds nodig kan zijn om van tijd tot tijd servicemails te verzenden voor belangrijke zaken. Als Leden geen servicemails over het Programma meer willen ontvangen, kunnen ze hun lidmaatschap van het Programma annuleren zoals hieronder beschreven in de Algemene Voorwaarden. Leden kunnen zich op elk moment afmelden voor promotionele e-mails van Vans via de link 'Afmelden' in die e-mails. We zullen je promotionele e-mails over Vans-producten en -diensten toesturen als je vooraf toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van dergelijke e-mails.

B. Door je te registreren voor het Programma bevestig je dat je het Privacybeleid van Vans hebt gelezen en begrepen met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en publiceren van je persoonlijke informatie.

6. Algemene Programmavoorwaarden
A. Het lidmaatschap en de voordelen van het Programma worden aangeboden naar goeddunken van Vans, dat zich het recht voorbehoudt de regels, voorschriften, voordelen of deelnemingsvoorwaarden van het Programma te allen tijde te beëindigen, aan te passen, te beperken, te wijzigen of te annuleren, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. In geval van annulering zal dit in geen geval afbreuk doen aan de rechten op Punten, Voordelen en Beloningen die tot op de datum van annulering verdiend zijn.

B. Als Vans deze Voorwaarden wijzigt of aanpast, zal zij alle wijzigingen via deze Voorwaarden melden. De keuze om Lid te blijven na een wijziging in de Voorwaarden betekent dat je de herziene Voorwaarden accepteert. Als een Lid niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, heeft het Lid het recht om zijn Lidmaatschap te beëindigen. De wijzigingen die Vans aan het programma kan aanbrengen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende wijzigingen: (i) het aantal Punten dat is verdiend bij een in aanmerking komende aankoop verhogen of verlagen; (ii) het aantal Punten verhogen dat nodig is om een Beloning te verdienen; (iii) het verstrekken van een Voordeel of Beloning staken; (iv) de methode wijzigen om Lid te kunnen worden; (v) blackoutdatums instellen of toevoegen voor het verdienen van Punten of het inwisselen van Beloningen.

C. Deze Voorwaarden zijn ongeldig indien en voor zover verboden bij wet.

D. Het lidmaatschap is beperkt tot één lidmaatschap per persoon en per e-mailadres. In het geval van een geschil over het eigendom van een Ledenaccount, zal de registratie verklaard worden te zijn gedaan door de geautoriseerde accounthouder van het e-mailadres dat is opgegeven ten tijde van de registratie zoals bepaald door Vans. Voor de toepassing van deze Voorwaarden is de 'bevoegde accounthouder' de natuurlijke persoon die is toegewezen aan het opgegeven e-mailadres door een internetprovider, online dienstverlener of een andere organisatie (bijv. onderneming, onderwijsinstelling, enz.) die verantwoordelijk is voor het toewijzen van e-mailadressen voor het domein dat is verbonden met het opgegeven e-mailadres.

E. Misbruik van het Programma, met inbegrip van het niet naleven van deze Voorwaarden en het niet naleven van de Gebruiksvoorwaarden van de Vans-website, die hierin zijn opgenomen door middel van deze verwijzing, de verkoop of ruil (of de poging tot verkoop of ruil) van Voordelen of Beloningen, Punten of promotionele aanbiedingen, buitensporige retourzendingen van Kwalificerende Aankopen, fraude of sabotage van een Voordeel of Beloning, met inbegrip van enquêtes, opiniepeilingen of deelname aan sweepstakes, en elke onjuiste voorstelling van feiten dienaangaande of ander ongepast gedrag zoals bepaald door Vans naar eigen goeddunken kan leiden tot annulering van het lidmaatschap van een Lid en toekomstige diskwalificatie van deelname aan het Programma, verbeuring van alle gespaarde Punten, en annulering van eerder uitgegeven maar ongebruikte Voordelen of Beloningen. Naar eigen goeddunken kunnen we misbruik van het Programma vervolgen in de ruimste mate die mogelijk is binnen de wet.

F. Je kunt je Vans Family-lidmaatschap op elk moment annuleren door contact op te nemen met de Klantenservice op 0800 394 9050. Als je je Vans Family-lidmaatschap annuleert, komen je opgebouwde Punten te vervallen. Als je je Vans Family-lidmaatschap opzegt, wordt je account op www.vans.nl niet verwijderd. Neem contact op met de Klantenservice via 0800 394 9050 als je je zorgen maakt over je lidmaatschap. Winkelmedewerkers van Vans kunnen problemen met het lidmaatschap niet oplossen.

G. Punten en digitale Beloningen zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gecombineerd tussen Leden of op enigerlei wijze aan iemand worden overgedragen, ook niet via de nalatenschap van een Lid, en mogen niet worden overgedragen aan de opvolgers en rechtverkrijgenden van een Lid. Opgebouwde Punten vormen geen eigendom van het Lid. Opgebouwde Punten kunnen door het Lid niet worden overgedragen bij overlijden, als onderdeel van een familierelatie, of anderszins. Elke overdracht van Punten of digitale Beloningen die in strijd is met het voorgaande, zal vanuit het oogpunt van eigendomsrecht ongeldig zijn en een schending van de Voorwaarden vormen.

I. JE GAAT ERMEE AKKOORD DAT DEELNAME AAN HET PROGRAMMA, LIDMAATSCHAP VAN HET PROGRAMMA EN GEBRUIK VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN IN VERBAND MET HET PROGRAMMA, MET INBEGRIP VAN ALLE VOORDELEN EN BELONINGEN IN VERBAND MET HET PROGRAMMA, GEHEEL OP EIGEN RISICO IS.
Vans is niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen die buiten haar macht liggen. Als de levering van het Programma wordt beïnvloed door een gebeurtenis waarop Vans geen invloed heeft, zal Vans de leden zo snel mogelijk in kennis stellen en alle redelijke stappen ondernemen om het effect van de gebeurtenis op het Programma te minimaliseren.
VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJST VANS ALLE GARANTIES AF VOOR VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN IN VERBAND MET HET PROGRAMMA, VANS WEBSITES EN DE VANS FAMILY-APP. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE DISCLAIMER VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE. IN DIE RECHTSGEBIEDEN ZIJN DE VOORGAANDE DISCLAIMERS NIET VOOR JOU VAN TOEPASSING.
VANS is aansprakelijk jegens jou voor verlies en schade die voorzienbaar is en veroorzaakt is door ons. Als we deze Voorwaarden niet naleven, zijn we aansprakelijk voor verlies of schade die je lijdt als een voorzienbaar resultaat van het niet naleven van deze Voorwaarden of het niet gebruiken van redelijke zorg en bekwaamheid, maar we zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is te voorzien als het duidelijk is dat het zal gebeuren of als, op het moment dat de Voorwaarden werden overeengekomen, zowel wij als jij wisten dat het zou kunnen gebeuren.
VANS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN JOUW MISBRUIK VAN DE VANS-WEBSITES, DE VANS FAMILY-APP ALS GEVOLG VAN JOUW ONVERMOGEN OM DE VANS-WEBSITES TE GEBRUIKEN, DE VANS FAMILY-APP OF DOOR ONDERBREKING, OPSCHORTING OF WIJZIGING VAN DE VANS-WEBSITES, DE VANS FAMILY-APP ALS GEVOLG VAN REDENEN BUITEN DE MACHT VAN VF, BEHALVE WANNEER DERGELIJK VERLIES WORDT VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID VAN VANS, HAAR AGENTEN OF DISTRIBUTEURS OF VAN HUN WERKNEMERS. DIT HEEFT GEEN INVLOED OP JE WETTELIJKE RECHTEN EN DEZE BEPERKINGEN GELDEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET. BOVENDIEN STAAN BEPAALDE ANDERE RECHTSGEBIEDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN TOE. IN DIE RECHTSGEBIEDEN IS EEN AANTAL VAN DE VOORGAANDE DISCLAIMERS MOGELIJK NIET VOOR JOU VAN TOEPASSING.
VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, STEM JE ERMEE IN VANS, HAAR FUNCTIONARISSEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, RECHTSOPVOLGERS, RECHTVERKRIJGENDEN, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, AGENTEN, DIENSTVERLENERS, VERKOPERS, LEVERANCIERS EN WERKNEMERS VRIJ TE STELLEN VAN ELKE CLAIM OF EIS, MET INBEGRIP VAN REDELIJKE ADVOCAATKOSTEN EN GERECHTSKOSTEN, DIE DOOR EEN EXTERNE PARTIJ WORDT INGEDIEND ALS GEVOLG VAN OF VOORTVLOEIEND UIT JOUW INZENDINGEN.

J. Voor zover wettelijk toegestaan, worden het Programma en deze Voorwaarden en alle vorderingen of geschillen die daaruit of in verband daarmee ontstaan, of jouw gebruik van Vans-websites of de Vans Family-app beheerst door en geïnterpreteerd volgens het materiële recht van Nederland, zonder verwijzing naar overwegingen van wetsconflicten.
Als een van de bepalingen van deze Voorwaarden onwettelijk of om welke reden dan ook onafdwingbaar wordt verklaard, zal die bepaling als scheidbaar worden beschouwd en geen effect hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
Als zich een geschil voordoet, raden we je ten zeerste aan om eerst contact op te nemen met onze Klantenservice voordat je een gerechtelijke procedure start. We waarderen onze relaties met onze klanten en zullen proberen om je claims informeel en snel op te lossen.

7. Contact
Als je vragen hebt over deze Voorwaarden en Bepalingen, kun je contact opnemen met de Klantenservice op het telefoonnummer 0800 394 9050 of via https://www.vans.nl/hulp/contact.html.