Officiële wedstrijdregels
"VANS WAFFLEHEADS"
 

VF NORTHERN Europe Limited, met hoofdkantoor aan de Atholl Crescent 15, Edinburgh, EH3 8HA, Verenigd Koninkrijk (hierna genoemd Promotiebedrijf) organiseert een prijsvraag genaamd VANS WAFFLEHEADS (de Wedstrijd).

Deelname aan de Wedstrijd is gratis en er is geen aankoop vereist maar de Deelnemers moeten voor deelname aan de Wedstrijd via hun mobiele toestel toegang tot internet en een eigen Instagram-account hebben (waarvan het gebruik valt onder de voorwaarden van Instagram).

Door deel te nemen aan de Wedstrijd gaan de deelnemers akkoord met de onderstaande wedstrijdregels.

 

Over de Wedstrijd:

Het concept van de Wedstrijd is dat deelnemers (hieronder nader gedefinieerd) via hun Instagram-account een foto delen waarin ze hun VANS “fandom” beschrijven en tonen, oftewel hun enthousiasme en liefde voor het merk en de waarden ervan (bijvoorbeeld foto’s van de collectie schoenen van Vans, gepersonaliseerde schoenen van Vans of andere op Vans geïnspireerde kunst) (hierna genoemd “Inzending/en”).

Promotieperiode

De Wedstrijd loopt van 00.00 CET op 01/07/2019 tot 23.59 CET op 15/08/2019 (de Promotieperiode)

 

Toelatingseisen

Deelname aan deze Wedstrijd is alleen toegestaan voor officiële inwoners van het VK, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Nederland, die achttien (18) jaar of ouder zijn (hierna Deelnemer/s). Deelnemers die niet in een van deze landen woonachtig zijn mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd.

Deelname aan de Wedstrijd:

Om deel te nemen moeten Deelnemers op hun mobiele toestel hun Instagram-account openen en het Instagram-account “@vans_europe” volgen en hun Inzending (foto + tekst) delen met de vereiste hashtag "#ImAWafflehead" en de vermelding “@vans_europe”, voor 23.59 CET op 15/08/2019.

Iedere Inzending moet voldoen aan de eisen die hieronder beschreven worden in de sectie genaamd “vereisten voor Deelname”.

Iedere Inzending die gedeeld wordt op Instagram via het eigen account van de deelnemer, met de vereiste promotionele hashtag en die voldoet aan de wedstrijdregels, zal gezien worden als Deelname aan de Wedstrijd (Deelname).

Deelnemers moeten een Instagram-account hebben en ervoor zorgen dat in de instellingen van het account de optie Foto's zijn Privé UIT is gezet. Indien deelnemers niet de Instagram-app hebben, kunnen ze deze downloaden in de appstore van hun toestel. De Instagram-app is gratis.

Op het gebruik van Instagram kunnen standaard datatarieven van toepassing zijn. Deelnemers moeten hiervoor het tariefoverzicht van hun provider inzien. Deelnemers gaan akkoord met de vereiste tarieven van hun netwerkprovider en het promotiebedrijf is hier op geen enkele wijze aansprakelijk voor.

 

Deelnemers kunnen hun Inzending delen als eenvoudige post of als album, maar het wordt gezien als één Inzending voor de selectie van de winnaar. Deelnemers mogen dezelfde Inzending niet vaker dan één keer inzenden tijdens de Wedstrijd. Dubbele Deelname door dezelfde deelnemer zal diskwalificatie tot gevolg hebben, zoals naar eigen inzicht bepaald wordt door het Promotiebedrijf. Indien een Deelnemer twee of meer verschillende Inzendingen instuurt, zullen deze als aparte Deelnames beschouwd worden.

Deelnemers mogen net zoveel Inzendingen delen als ze willen. Iedere Inzending die aan deze wedstrijdregels voldoet, zal als Deelname tellen en beoordeeld worden voor de selectie van de winnaars.

Beperkingen:

Iedere Deelnemer/Instagram-account kan niet meer dan één (1) prijs winnen.

Medewerkers van het Promotiebedrijf en iedereen die betrokken is bij de organisatie en het beheer van de Wedstrijd mogen niet deelnemen.

Eisen voor Deelname

Een Inzending (foto/’s + tekst) moet aan de volgende eisen voldoen voor Deelname aan de Wedstrijd:

 • De Inzending moet in een formaat zijn dat compatibel is met Instagram en voldoen aan de voorwaarden van Instagram;
 • De Inzending moet iets over het VANS “fandom” laten zien en beschrijven;
 • De Deelnemer moet toestemming hebben van de personen die op de foto staan bij Inzending voor de Wedstrijd;
 • Op de Inzending mag geen persoon zichtbaar zijn van jonger dan 18 jaar;
 • De Inzending moet duidelijk en zichtbaar zijn zodra deze is geüpload;
 • De Inzending moet een origineel werk zijn en mag niet bestaan uit online gevonden materiaal of materiaal afkomstig uit andere bronnen;
 • De Inzending mag niet het auteursrecht, handelsmerk, morele recht, recht op privacy of reclame of ander recht op intellectueel eigendom van een persoon of instantie schenden.
 • Het volgende mag niet zichtbaar zijn: merkproducten van derden, concurrerende merken, andere namen en logo’s en zinnen en voorwerpen die niet relevant zijn voor de Wedstrijd;
 • De Inzending mag geen materiaal bevatten dat ongeschikt, aanstootgevend, obsceen, hatelijk, onwettig, beledigend, lasterlijk of aanstootgevend is of dat aanspoort tot onverdraagzaamheid, racisme, haat of kwaad jegens een groep individuen of dat aanzet tot discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, invaliditeit, seksuele geaardheid of leeftijd; en
 • De Inzending moet betrekking hebben op het thema van de Wedstrijd.

 

Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht een Inzending te weigeren of te diskwalificeren, als deze geen betrekking heeft op het idee achter deze Wedstrijd of als deze mogelijk schade berokkent aan het Promotiebedrijf, de Wedstrijd of de identiteit of reputatie van een derde partij.

Indien het Promotiebedrijf beslist om een Inzending te weigeren of te diskwalificeren, omdat het niet aan deze wedstrijdregels voldoet, zal de Deelnemer geen kans maken om één van de prijzen van deze Wedstrijd te winnen.

Aansprakelijkheid van de deelnemers met betrekking tot de Inzending:

Bij Deelname aan de Wedstrijd, gaan de Deelnemers volledig akkoord met deze regels en verklaren zij dat:

 1. ze de auteur en eigenaar zijn van alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op de foto die gedeeld is op Instagram en dat de foto niet gekopieerd is of een reproductie is afkomstig uit andere bronnen of van derden;
 2. de Inzending origineel is en niet eerder gepubliceerd is of deelgenomen heeft aan een andere Wedstrijd en of promoties;
 3. de Inzending geen materiaal bevat dat onwettig is of de wetten en richtlijnen van Engeland en Wales of van iedere andere jurisdictie waar deze Inzending gecreëerd is, schendt;
 4. de Inzending geen reproductie is en geen intellectuele eigendomsrechten, morele rechten, auteursrechten, rechten van derden voor bescherming van persoonlijke gegevens en publicatierechten schendt en in het algemeen dat de foto voldoet aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot het auteursrecht en andere geldende wetten en richtlijnen;
 5. ze hierbij aan het Promotiebedrijf een niet-exclusieve, royaltyvrije licentie verstrekken om de Inzending voor eeuwig geheel of gedeeltelijk te gebruiken, aan te passen, te publiceren, te wijzigen, te verstrekken, te reproduceren en te tonen op wereldwijde basis en om het op te nemen in andere werken, in welke vorm dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, media of niet bekende of later ontwikkelde technologie, op alle internet media, op de website van het Promotiebedrijf of gerelateerde websites en andere sociale netwerkplatformen (bijv. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest etc.) voor welk doel dan ook, met inbegrip van promotionele, reclame- of marketing doeleinden (behalve als het wettelijk verboden is), zolang de Deelnemer niet beslist dergelijke rechten in te trekken;
 6. ze volledig verantwoordelijk zijn voor de gedeelde Inzending en ze het Promotiebedrijf vrijwaren van aansprakelijkheid als dit voorvalt als gevolg van een Inzending die niet aan deze voorwaarden, die beschreven worden in deze wedstrijdregels, voldoet.
 7. ze akkoord gaan met Deelname aan redelijkerwijze vereiste reclame van het Promotiebedrijf, indien ze een van de beschikbare prijzen winnen bij deze Wedstrijd; en
 8. ze er akkoord mee gaan dat hun naam, beeltenis, foto, stem, biografische informatie, afbeelding en andere aanduidingen van hun persoon gebruikt worden voor reclame-/publiciteits-/handelsdoeleinden door het Promotiebedrijf en zijn dochterondernemingen zonder verdere compensatie of notificatie, indien ze één van de beschikbare prijzen winnen bij de Wedstrijd. Indien het Promotiebedrijf ervoor kiest om een werk van een winnaar te publiceren (of een andere Inzending) heeft het voorgaande met inbegrip van publicitaire activiteiten betrekking hierop, zoals naar eigen inzicht bepaald door het Promotiebedrijf.

Iedere Deelnemer stemt er ook mee in dat het Promotiebedrijf alles doet (of niet doet) met betrekking tot de Inzending van de Deelnemer dat anders de morele rechten zou schenden van de Deelnemer.

Iedere Deelnemer erkent dat andere Deelnemers de ideeën en/of concepten uit hun Inzending kunnen gebruiken, die kunnen lijken op een idee of concept uit de inhoud van de Inzending van de Deelnemer. Iedere Deelnemer begrijpt en stemt ermee in dat hij/zij niets kan claimen jegens een andere Deelnemer of het Promotiebedrijf, als gevolg van een dergelijke gelijkenis en dat hij/zij geen recht heeft op compensatie vanwege een dergelijke gelijkenis.

Het promotiebedrijf kan naar eigen inzicht Inzendingen publiceren op zijn Instagram-kanalen, andere sociale netwerken, website en andere media.

Iedere Deelnemer gaat ermee akkoord dat schending van één van deze wedstrijdregels het Promotiebedrijf het recht geeft om de Deelnemer en zijn/haar Inzending direct uit de Wedstrijd te verwijderen, zonder gevolgen m.b.t. andere rechten van en/of redres door het Promotiebedrijf.

Controle:

Iedere gedeelde Inzending zal gecontroleerd worden. Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om een Inzending te weigeren indien:

 1. deze naar mening van het Promotiebedrijf niet in de geest van de wedstrijdregels is (met inbegrip van inhoud dat het Promotiebedrijf als beledigend en/of ongeschikt beschouwd);
 2. deze ontworpen is om een merk, product, dienst of zakelijke activiteit te promoten of te publiceren, anders dan het Promotiebedrijf en/of het niet gerelateerd is met de Wedstrijd;
 3. deze inhoud bevat dat gekopieerd is van andere bronnen;
 4. deze inhoud bevat waarvan het Promotiebedrijf redelijkerwijze gelooft dat het feitelijk onjuist is of
 5. die niet gerelateerd zijn aan het thema van de Wedstrijd en niet het VANS “fandom” van de Deelnemer laten zien en beschrijven.

Alleen als de Inzending geschikt bevonden wordt door de moderatoren van het Promotiebedrijf, wordt het als Deelname aan de Wedstrijd beschouwd.

Prijzen

Er zullen vijf (5) prijzen uitgereikt worden als onderdeel van deze Wedstrijd en deze zullen toegekend worden in overeenstemming met de onderstaande sectie genaamd “De methode voor het toekennen van de prijzen”.

De prijs bestaat uit een reis van 3 dagen/2 nachten voor twee (2) personen om deel te nemen aan een VANS-evenement dat plaats zal vinden in Londen.

De prijs bestaat uit:

 • retourreis van/naar de dichtstbijzijnde internationale luchthaven/treinstation naar Londen;
 • ophalen en afzetten met een pendeldienst van de luchthaven/treinstation van aankomst naar het hotel;
 • accommodatie voor twee nachten (voor de winnaar en zijn/haar reisgenoot) in een driesterrenhotel inclusief ontbijt;
 • transfer naar de locatie van het VANS-evenement; en
 • activiteiten die gepland zijn tijdens het evenement.

 

Het volgende is niet bij de Prijs inbegrepen:

 • transfer van het huis van de winnaar naar de luchthaven/treinstation;
 • reisverzekering;
 • persoonlijke uitgaven en bijkomende kosten; en
 • alles wat hierboven niet expliciet vermeld is.

Winnaars moeten kunnen reizen op de data die bepaald worden door het Promotiebedrijf, anders zal de prijs verbeurd verklaard worden en kan deze toegekend worden aan een andere winnaar.

Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om een geschikt vervoermiddel te kiezen om op de plaats van bestemming te komen.

In het geval dat op de datum van vertrek de winnaar en zijn/haar reisgenoot niet aanwezig kunnen zijn zal de prijs als volledig toegekend worden beschouwd en zal er geen andere prijs worden uitgereikt.

De Promotor is niet aansprakelijk voor vertragingen, annulering of niet voorziene voorvallen met betrekking tot de reis.

De winnaar en zijn/haar reisgenoot moeten samen reizen op dezelfde route, zoals naar eigen inzicht bepaald door het Promotiebedrijf.

Indien de winnaar er, voor welke reden dan ook, voor kiest de prijs niet te accepteren, zal hij/zij geen recht hebben op een vervangende prijs en kan hij/zij geen vergoeding en/of compensatie claimen bij het Promotiebedrijf.

De winnaar en zijn/haar reisgenoot zijn er zelf verantwoordelijk voor om te controleren of ze in het bezit zijn van alle vereiste documenten voor de geselecteerde bestemming.

Indien de winnaar alleen reist (zonder reisgenoot), ontvangt de winnaar alleen zijn/haar deel van de prijs en kan er geen compensatie, restitutie of vervangende prijs toegekend worden aan de winnaar vanwege het feit dat hij/zij alleen reist.

De winnaar mag de prijs niet overdragen en/of toekennen aan een andere persoon en er wordt geen contant geld of andere arrangementen aangeboden.

 

De waarde van iedere Prijs bedraagt circa € 1.000.

 

De AVW (algemene verkoopwaarde) van iedere prijs is onderhevig aan prijswijzigingen op de consumentenmarkt, gebaseerd op onder andere het tijdsverloop tussen het moment waarop de AVW bepaald is voor deze wedstrijdregels en het moment dat de prijs opgeëist of uitgereikt wordt. Indien de actuele aankoopprijs van de prijzen lager is dan de hier genoemde AVW, zal de prijswinnaar het prijsverschil niet in contanten, via cheque of andere betaalvorm ontvangen. De prijzen kunnen niet worden overdragen aan een andere persoon en er wordt geen contant geld of andere arrangementen aangeboden.

 

De methode voor het toekennen van de prijzen:

Uiterlijk 15/09/2019 zal een gevarieerd en onafhankelijk panel juryleden, die geselecteerd zijn door het Promotiebedrijf (Jury) alle geldige Inzendingen, die correct ingezonden zijn in overeenstemming met deze Wedstrijdregels, beoordelen.

Inzendingen zullen beoordeeld worden op basis van de volgende evenwichtig gewogen criteria (Beoordelingscriteria): relevantie met het onderwerp, originaliteit, creativiteit en esthetiek.

De vijf (5) Inzendingen met de hoogste score op basis van de Beoordelingscriteria zullen als winnaars van de Wedstrijd beschouwd worden.

De Jury zal ook vijf (5) runner-ups uitkiezen, op volgorde van voorkeur volgens de beoordelingscriteria. Een runner-up zal alleen gebruikt worden indien een winnaar zijn prijs niet opeist in overeenstemming met deze wedstrijdregels, al een prijs gewonnen heeft of om welke reden dan ook gediskwalificeerd is.

De beslissing van de Jury is definitief en bindend inzake alle voorvallen met betrekking tot de Wedstrijd.

Indien er niet genoeg Inzendingen zijn om alle prijzen uit te reiken, behoudt het Promotiebedrijf zich het recht voor om naar eigen discretie de genoemde prijzen niet uit te reiken of om minder dan vijf (5) prijzen uit te reiken.

Notificatie aan de winnaars

De winnaars zullen op de hoogte gebracht worden van hun prijs door middel van een direct (privé) bericht op Instagram, waarin gevraagd zullen worden om de contactgegevens te verstrekken.

De winnaars hebben zeven (7) kalenderdagen de tijd, vanaf het moment dat ze op de hoogte gesteld zijn, om het bericht te beantwoorden, de prijs te accepteren en alle door het Promotiebedrijf gevraagde informatie te verstrekken.

Indien een potentiële winnaar niet binnen zeven (7) kalenderdagen vanaf de eerste poging tot notificatie op het bericht reageert, de gevraagde informatie niet verstrekt, indien een prijs of prijsnotificatie als onbezorgbaar geretourneerd wordt, indien een potentiële winnaar zijn/haar prijs niet aanneemt, of in het geval dat er niet voldaan wordt aan deze wedstrijdregels en vereisten, zal de prijs verbeurd verklaard worden en kan deze toegekend worden aan een runner-up.

Er zal met de eerste runner-up met de hoogste score op dezelfde manier als hierboven beschreven contact gezocht worden en, indien nodig, zal het proces herhaald worden totdat de prijs uiteindelijk toegekend wordt aan een runner-up.

In het geval dat, nadat de bovenstaande procedure uitgevoerd is, een prijs niet aan een winnaar of runner-up kan worden uitgereikt, behoudt het Promotiebedrijf zich het recht voor om de betreffende prijs niet uit te reiken.

Indien een prijs vervalt zal er geen compensatie gegeven worden.

Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om een geldige vorm van identificatie aan de winnaar te vragen, met als doel de leeftijd en identiteit aan te tonen, voordat ze hun prijs ontvangen. Ieder document ter verificatie van de identiteit moet op naam staan van de persoon die deelgenomen heeft aan de Wedstrijd.

Persoonlijke gegevens:

Het Promotiebedrijf zal online persoonlijke gegevens verzamelen over de Deelnemers, voor het beheren van de Wedstrijd in overeenstemming met zijn privacy beleid.

Door Deelname aan de Wedstrijd gaan Deelnemers ermee akkoord dat het Promotiebedrijf hun persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt en erkennen ze dat ze het privacy beleid van het promotiebeleid gelezen en geaccepteerd hebben.

Het gebruik van de persoonlijke gegevens die tijdens de Wedstrijd ontvangen zijn, vallen onder de van toepassing zijnde wetten en het privacy beleid dat gevonden kan worden op https://www.vans.nl/hulp/privacybeleid.html.

Algemeen:

Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht deze Wedstrijd te annuleren, te beëindigen, te wijzigen, te verlengen of te onderbreken indien (naar eigen inzicht) virussen, bugs, niet geautoriseerde menselijke interventie, fraude of andere oorzaken die redelijkerwijs buiten hun controle liggen het beheer, de veiligheid, eerlijkheid of juiste uitvoering van de Wedstrijd beïnvloeden. In een dergelijk geval kan het Promotiebedrijf een winnaar kiezen uit alle ingezonden foto’s, die ontvangen zijn voor en/of na (indien van toepassing) de door het Promotiebedrijf ondernomen actie.

Voor zover wettelijk toegestaan kan bij onderbreking of annulering van de wedstrijd het Promotiebedrijf niet verantwoordelijk gehouden worden voor gemaakte kosten of direct en indirect opgelopen schade die hieruit voortvloeit, en zal het Promotiebedrijf niet verplicht gesteld kunnen worden om een alternatieve Wedstrijd te organiseren of een alternatieve prijs uit te reiken.

In het geval van onvoorziene omstandigheden, of omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle liggen van het Promotiebedrijf, behoudt het Promotiebedrijf zich het recht voor om een deel van de Wedstrijd en/of prijs aan te passen, in te trekken of te vervangen voor een redelijk alternatief.

Het Promotiebedrijf kan, naar eigen inzicht, een Deelnemer verbieden deel te nemen aan de Wedstrijd of om een prijs te winnen, indien het vaststelt dat deze Deelnemer probeert het eerlijke verloop van de Wedstrijd te saboteren door te bedriegen, te hacken, te misleiden, vals te spelen (met inbegrip van het gebruik van automatische snelle deelnameprogramma's) of de intentie heeft om andere Deelnemers of vertegenwoordigers van het Promotiebedrijf te irriteren, mishandelen, bedreigen of intimideren.

Meerdere Deelnemers mogen niet hetzelfde Instagram-account delen. Iedere poging door welke Deelnemer dan ook om meer dan het genoemde aantal Inzendingen te verkrijgen door meerdere/verschillende Instagram-accounts, identiteiten of andere methodes te gebruiken, hebben als gevolg dat de Inzendingen van de Deelnemer ongeldig verklaard worden en dat de deelnemer gediskwalificeerd wordt. Het gebruik van geautomatiseerde systemen om deel te nemen is verboden en zal diskwalificatie tot gevolg hebben. In het geval van een geschil met betrekking tot een Instagram-account, wordt de accounthouder gezien als Deelnemer. De geautoriseerde accounthouder is de natuurlijke persoon die door Instagram toegekend wordt aan een account. Iedere mogelijke winnaar kan gevraagd worden om aan te tonen dat hij/zij de rechtmatige accounthouder is.

Een bewijs van inzending zal niet beschouwd worden als bewijs van ontvangst door het Promotiebedrijf.

Het Promotiebedrijf is niet verantwoordelijk voor technische problemen of menselijke fouten, die tot gevolg hebben dat een Inzending niet ontvangen is, verloren gegaan is, beschadigd geraakt is of vernietigd of gewijzigd is of voor niet toegestane toegang tot wedstrijdinschrijvingen en Deelnames.

Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om op ieder moment de geldigheid van de Inzendingen en Deelnemers (met inbegrip van de identiteit van de Deelnemer, de leeftijd en woonplaats) te controleren en Inzendingen te diskwalificeren die niet in overeenstemming zijn met deze wedstrijdregels.

Behalve daar waar het Promotiebedrijf in gebreke gebleven is en in zoverre wettelijk toegestaan, kan het Promotiebedrijf op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies, schade of gemaakte onkosten van de winnaar van de Wedstrijd, als direct of indirect gevolg van Deelname aan deze Wedstrijd en/of het accepteren van een prijs.

Het accepteren van deze wedstrijdregels is een voorwaarde van Deelname aan de Wedstrijd en Deelname betekent het volledig akkoord gaan met deze wedstrijdregels.

De beslissing van het Promotiebedrijf is definitief. Er wordt niet gecorrespondeerd over de uitslag, behalve met de winnaar om hem/haar op de hoogte te stellen van de prijs en deze te verstrekken.

De genoemde prijzen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en, in het geval van onvoorziene omstandigheden, of omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle liggen van het Promotiebedrijf, behoudt het Promotiebedrijf zich het recht voor om een deel van de Wedstrijd en/of prijs aan te passen, in te trekken of te vervangen voor een redelijk alternatief.

De prijs kan niet worden overdragen en er wordt geen contant geld of andere arrangementen aangeboden.

Het niet geldend kunnen maken van zijn rechten door het Promotiebedrijf, heeft niet het opheffen van deze rechten tot gevolg.

Deze Wedstrijd is op geen enkele wijze gesponsord, gepromoot of beheerd door of geassocieerd met Instagram.

In geval van discrepantie tussen de Engelse en de vertaalde versies van deze wedstrijdregels, prevaleert de Engelse versie.

Het promotiebedrijf zal de naam van de prijswinnaars bekend maken op aanvraag van een Deelnemer binnen 60 dagen nadat de Promotieperiode verlopen is.

Winnaars zullen verantwoordelijk zijn voor alle van toepassing zijnde belastingen met betrekking tot hun prijs.

Indien één van de voorwaarden van deze wedstrijdregels ongeldig of onwettig is, zal een dergelijke sectie als ongeldig beschouwd worden, maar de overige niet betrokken secties zullen van kracht blijven.

Deze wedstrijdregels zullen beheerd worden door de wetten van Engeland en Wales en de rechtbanken van Engeland zullen een niet-exclusieve jurisdictie hebben.